.

ATP1.2PROCAD MAX® vr2021

Atp1.2 PROCAD MAX® Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Programı , Tasarım , Modelleme, Maliyet ile ilgili tüm hesap ve planlama ihtiyaçları için, zaman kazandıran entegre bir çözümdür. Pratik kullanım, otomatik hesaplama ve AutoCAD Otomatik çizim sayesinde, planlama zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar.Programa atıksu debi ve kimyasal parametrelerini girmeniz, atıksu arıtma tesisinin tüm proses hesaplarını, modellemesini, metrajlarını, maliyet değerlerini, autocad'e otomatik çizim yapılması ve statik betonarme hesaplarını yapmanıza yeterli olacaktır.Ayrıca tesisin CAPEX ve OPEX değerlerini detaylı metrajları ile alma imkanına sahip olabilirsiniz. Atp1.2PRO ile Atp1.2PROCAD versiyonlarının arasındaki fark, AutoCAD'e otomatik çizim ve Statik - Betonarme hesap modülünün CAD versiyonlarında bulunmasıdır.

Free HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
Atp1.2procad Max®

Pratik Menüler

Atıksu arıtma tesisi tasarımına başlamak için, atıksu debi ve biyolojik kimyasal değerlerinin programa girilmesi yeterlidir. ATP1.2 proCAD Max® Atıksu Arıtma Tasarım ve maliyet programı , Proses hesaplamalarını 4 Çeşit aktif çamur sistemine göre hesaplar. Klasik Aktif Çamur Sistemi, Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi, A2/O Prosesi, Damlatmalı Filtre Sistemi. Sistem seçimine göre vede bazı kabullerin yapılması sonucunda. maliyet, tüm metrajlar, capex - opex değerleri, autocad'e otomatik çizim ve statik - betonarme hesapları, program tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ATP1.2PROCAD MAX®

Menü Detay Açıklamaları

user
SİSTEM

Programın ana modüllerinden biridir.Tesise ait parametrelerin girildiği vede bazı tercihlerin yapıldığı bölümdür.Sistem bölümünde; Arıtma tesisi sistem tercihi, Nüfus ve debi tercihi, Boyutlandırma, Susuzlaştırma, Havalandırma, Çamur stabilizasyon, Opex ve mekanik, servis suyu, çökeltme tank tercih bölümleri bulunmaktadır.

user
VERİ

Arıtma tesisi biyolojik parametrelerinin Q Debi; BOI5, KOI, AKM, Azot, Fosfor gibi değerleri ile, Nüfus parametrelerinin girildiği bölümdür.

user
TAHMİNİ MALİYET

Proses hesaplamaları ve modelleme tercihi sonrasında oluşan boyutlara göre program tüm inşaat, mekanik, borulama, elektrik ve enstrumantasyon metrajlarını çıkararak, çev.bak. ilbank, dsi ve güncel piyasa fiyatlarına göre tesis tahmini maliyetinin çıkarıldığı bölümdür.

user
BOYUTLAR

Proses hesaplamaları ve modelleme tercihi sonrasında, arıtma tesisinin tüm B, L, H, D, boyutlarının görülebileceği ünitedir.

user
İCMAL

Atıksu arıtma tesisinin Capex-Opex değerleri yani, Tahmini bütçe ve Maliyet değerleri ile, işletme değerlerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bölümdür. Ayrıca tesisin harcadığı enerji miktarı, inşaat süresi gibi detaylar bu bölümde bulunmaktadır.

user
PROSES HESAPLARI

Biyolojik atıksu arıtma tesisi proses hesaplamaları iller bankası ve ATV alman hesap sistemlerine göre yapılmaktadır.Bu hesaplamaları görebileceğiniz vede çıktı alabileceğiniz dinamik bölümdür.

user
MEKANİKLER

Atıksu arıtma tesisi proses hesaplamaları sonucunda vede kullanıcı tercihlerine göre kapasite, tip, miktar ve adetleri belirlenen mekanik ekipmanların, görülebileceği bölümdür. Mekanik ekipmanlar detaylı liste halinde sunulmaktadır. Eğer istenir ise kullanıcı tarafından istenen ekipman fiyatına müdahale etme imkanı bulunmaktadır.

user
BORULAMA

Tesise ait tüm borulamalar, otomatik olarak hesaplanır vede yapılan boru cinsi tercihlerine göre Çap, Kalınlık, Metraj ve fiyatları belirlenir. Detaylı boru metraj ve fiyatlarının görülüp çıktı alınabileceği bölümdür.

user
ELEKTRİK

Atıksu arıtma tesisi elektrik hesaplamaları sonucunda Trafo, Jeneratör, MCC, PLC, Kuvvet ve Kumanda kablo cinsleri ile, dış iç aydınlatmalar, paratoner, CCTV, Scada, Topraklama, Enstrumantasyon, Kablo tava, gibi tüm elektrik enstruman metraj ve maliyetinin çıkarıldığı bölümdür.

user
İNŞAAT

Atıksu arıtma tesisi Kaba ve İnce inşaat metrajları, Malzeme metrajları, işçilik metrajları, Personel giderleri, Nakliye metrajları ve maliyetinin çıkarılmış olduğu bölümdür. İnşaat maliyetleri detaylı olarak verilmektedir.

user
GENEL DURUM MODELLEME

Atıksu arıtma tesisi Kullanıcının yapmış olduğu tercihlere göre oluşan modellemesinin akış diyagramı olarak görüldüğü ve çıktı alındığı bölümdür.

user
BOYUTLANDIRMA

Atıksu arıtma tesisi Boyutları program tarafından tamamen otomatik olarak yapıldığı gibi, istenir ise kullanıcı tarafından'da girilen boyutlara göre tüm tesisin proses hesapları yapılarak maliyet ve metrajları çıkarılabilir.Bu özellik sayesinde boyutları belli olan bir arıtma tesisinin, Tüm maliyet ve metrajlarını alma imkanına sahip olabilirsiniz.

user
MEKANİK TERCİH

Atıksu arıtma tesisinde bulunan tüm mekanik ekipmanlar program tarafından otomatik olarak belirlenmektedir.Bu hesaplamalarda program kullanıcıya mekanik ekipmanın tip, marka ve cins tercihlerini yapma imkanı sunmaktadır.

user
GRAFİKLER

Atıksu arıtma tesisi adam & saat değerleri hesaplanarak, işprogramı, işin süresi ve maliyet-bütçe tahmini grafiklerinin detaylı olarak görülebileceği bölümdür.Atpprocad programları sayesinde tesisin inşaat süresi ve ne kadar işçi usta teknik eleman gerektiği hesaplanmaktadır.

user
KESİTLER

Atıksu arıtma tesisinde bulunan tüm ünitelere ait, plan ve kesitlerinin boyutlandırılmış ölçeksiz kroki çizimlerinin anında görülebileceği dinamik bölümdür.

user
AUTOCAD ÇİZİM

Atp1.2procad Max® versiyonunda bulunan, Arıtma tesisindeki tüm üniteler ile genel yerleşim ve P&ID Diyagramlarının otomatik olarak autocad'e ölçekli çizim yaptırıldığı bölümdür. Çizimler her versiyonda geliştirilmektedir.

user
STATİK BETONARME

Atp1.2procad Max® versiyonunda bulunan, Arıtma tesisindeki ünitelerin statik-betonarme hesaplarının yapıldığı vede tüm metraj ve maliyetlerinin bu hesaplamalara göre yapılmış olduğu bölümdür.

user
PROSES UYGUNLUK

Atp1.2procad Max® programı proses hesaplamaları sonucunda oluşan olumsuzlukları belirliyerek kullanıcıya bunları düzeltmesi için uygun/uygun değil şeklinde ikaz bölümüdür. Prosese uygun olmayan kesitler bu bölümde kullanıcı tarafından uygun hale getirilerek en rantbl kesitler ile hesapların yapılmasına olanak sağlar.

user
ÜNİTE BAZLI BÜTÇE TAHMİNİ

Ünite bazlı bütçe tahmini bölümünde, kullanıcı istediği ünitelerin bütçe tahminini görme inkanına sahiptir.Arıtma tesisinde istemediği üniteyi çıkararak işin maliyetinin ne olacağını bu bölümde görülebilir.

user
NAKLİYE MESAFELERİ

Atp1.2procad Max® programının en güzel özelliklerinden biridir. İnşaat maliyet hesaplarında kullanılmak üzere tesis inşaatında kullanılacak olan kum, çimento, demir, tuğla, kiremit vs gibi malzemelerin nakliye mesafelerinin girildiği vede daha gerçekçi maliyet hesaplamalarının yapıldığı bölümdür.

user
OPEX / İŞLETME DEĞERLERİ

Atp1.2procad Max® programı tesisin kullanıcı tarafından belirlenen işletme süresine göre tüm işletme maliyetlerini ( opex değerlerini ) otomatik olarak çıkarır. İşletme sırasında kullanılacak olan parametreleri program kendisi belirlediği gibi ayrıca kullanıcıya bunlar üstünde değişiklik yapma imkanını veren dinamik bir bölümdür.

user
CAPEX / İLK MALİYET DEĞERLERİ

Atp1.2procad Max® programı,proses hesaplamaları sonucunda belirlediği kesit ve boyutlara göre tüm tesisin CAPEX İlk maliyet değerlerini güncel fiyatlara göre çıkarır. Bu bölümde bunlara ait detaylı bilgi ve çıktı alma imkanına sahip olunmaktadır.

Bültenler için Kayıt ol

Doğrudan gelen kutunuza gönderilen en son haberleri, etkinlikleri ve özel teklifleri almak için e-posta adresinizi girin.