.

ATP2.2PROCAD vr2019

Atp2.2 PROCAD Klasik İçmesuyu Arıtma Tesisi Tasarım Programı , Tasarım ,Modelleme, Bütçe tahmini ve Maliyeti ile ilgili tüm hesap ve planlama ihtiyaçları için, zaman kazandıran entegre bir çözümdür. Pratik kullanım, otomatik hesaplama ve AutoCAD Otomatik çizim sayesinde, planlama zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar.Programa hamsu debi ve kimyasal parametrelerini girmeniz, atıksu arıtma tesisinin tüm proses hesaplarını, modellemesini, bütçe tahminini, metrajlarını, maliyet değerlerini, autocad'e otomatik çizim yapılması ve statik betonarme hesaplarını yapmanıza yeterli olacaktır.Ayrıca tesisin CAPEX ve OPEX değerlerini detaylı metrajları ile alma imkanına sahip olabilirsiniz. Atp2.2PRO ile Atp2.2PROCAD versiyonlarının arasındaki fark, AutoCAD'e otomatik çizim ve Statik - Betonarme hesap modülünün CAD versiyonlarında bulunmasıdır.

Free HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
Atp2.2procad

Pratik Menüler

İçmesuyu arıtma tesisi tasarımına başlamak için, hamsu debi ve biyolojik kimyasal değerlerinin programa girilmesi yeterlidir. ATP2.2 proCAD İçmesuyu Arıtma Tasarım ve Maliyet programı , Proses hesaplamalarını Klasik hızlı kum filtrasyon sistemine göre yapmaktadır.Başlıca üniteler; Giriş yapısı, Kaskat, Hızlı yavaş karıştırma, Çökeltme tankları, Filtrasyon binası, Klorlama ve su depoları ile kimyasal, klorlama,katyon, anyon değiştirci ünite tasarımlarından oluşmaktadır. İsteğe göre çamur yoğunlaştırma ve belt filtre eklenebilmektedir.

ATP2.2PROCAD

Menü Detay Açıklamaları

user
SİSTEM

Programın ana modüllerinden biridir.İçmesuyu arıtma tesisi fiziksel kimyasal özellikleri ve ekipman tercihlerinin yapıldığı modüldür.Bu bölümde; Hamsu fiziksel ve kimyasal parametre giriş, nüfus ve debi tercihi, kimyasal ve fiziksel parametre giderim, boyutlandırma tercihi, susuzlaştırma, çökeltme tank ve opex değerleri tercih bölümleri bulunmaktadır.

user
VERİ

İçmesuyu arıtma tesisi hamsu Q Debi değerleri ile, Gelecekteki yıl,projenin yapıldığı yıl parametrelerinin girildiği bölümdür.

user
TAHMİNİ BÜTÇE

İçmesuyu arıtma tesisi proses hesaplamaları ve modelleme tercihi sonrasında oluşan boyutlara göre program tüm inşaat, mekanik, borulama, elektrik ve enstrumantasyon metrajlarını çıkararak, çev.bak. ilbank, dsi ve güncel piyasa fiyatlarına göre tesis bütçe tahmininin çıkarıldığı bölümdür.

user
BOYUTLAR

Proses hesaplamaları ve modelleme tercihi sonrasında, içmesuyu arıtma tesisinin tüm B, L, H, D, boyutlarının görülebileceği ünitedir.

user
İCMAL

İçmesuyu arıtma tesisinin Capex-Opex değerleri yani, Bütçe tahmini ve Maliyet değerleri ile, işletme değerlerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bölümdür. Ayrıca tesisin harcadığı enerji miktarı, inşaat süresi gibi detaylar bu bölümde bulunmaktadır.

user
PROSES HESAPLARI

Klasik içmesuyu arıtma tesisi proses hesaplamaları iller bankası hesap sistemlerine göre yapılmaktadır.Bu hesaplamaları görebileceğiniz vede çıktı alabileceğiniz dinamik bölümdür.

user
MEKANİKLER

İçmesuyu arıtma tesisi proses hesaplamaları sonucunda vede kullanıcı tercihlerine göre kapasite, tip, miktar ve adetleri belirlenen mekanik ekipmanların, görülebileceği bölümdür. Mekanik ekipmanlar detaylı liste halinde sunulmaktadır. Eğer istenir ise kullanıcı tarafından istenen ekipman fiyatına müdahale etme imkanı bulunmaktadır.

user
BORULAMA

İçmesuyu arıtma tesisine ait tüm borulamalar, otomatik olarak hesaplanır vede yapılan boru cinsi tercihlerine göre Çap, Kalınlık, Metraj ve fiyatları belirlenir. Detaylı boru metraj ve fiyatlarının görülüp çıktı alınabileceği bölümdür.

user
ELEKTRİK

İçmesuyu arıtma tesisi elektrik hesaplamaları sonucunda Trafo, Jeneratör, MCC, PLC, Kuvvet ve Kumanda kablo cinsleri ile, dış iç aydınlatmalar, paratoner, CCTV, Scada, Topraklama, Enstrumantasyon, Kablo tava, gibi tüm elektrik enstruman metraj ve maliyetinin çıkarıldığı bölümdür.

user
İNŞAAT

İçmesuyu arıtma tesisi Kaba ve İnce inşaat metrajları, Malzeme metrajları, işçilik metrajları, Personel giderleri, Nakliye metrajları ve maliyetinin çıkarılmış olduğu bölümdür. İnşaat maliyetleri detaylı olarak verilmektedir.

user
GENEL DURUM MODELLEME

İçmesuyu arıtma tesisi Kullanıcının yapmış olduğu tercihlere göre oluşan modellemesinin akış diyagramı olarak görüldüğü ve çıktı alındığı bölümdür.

user
BOYUTLANDIRMA

İçmesuyu arıtma tesisi Boyutları program tarafından tamamen otomatik olarak yapıldığı gibi, istenir ise kullanıcı tarafından'da girilen boyutlara göre tüm tesisin proses hesapları yapılarak maliyet ve metrajları çıkarılabilir.Bu özellik sayesinde boyutları belli olan bir içmesuyu arıtma tesisinin, Tüm bütçe tahmini ve metrajlarını alma imkanına sahip olabilirsiniz.

user
MEKANİK TERCİH

İçmesuyu arıtma tesisinde bulunan tüm mekanik ekipmanlar program tarafından otomatik olarak belirlenmektedir.Bu hesaplamalarda program kullanıcıya mekanik ekipmanın tip, marka ve cins tercihlerini yapma imkanı sunmaktadır.

user
GRAFİKLER

İçmesuyu arıtma tesisi adam & saat değerleri hesaplanarak, işprogramı, işin süresi ve maliyet-Tahmini bütçe grafiklerinin detaylı olarak görülebileceği bölümdür.Atpprocad programları sayesinde tesisin inşaat süresi ve ne kadar işçi usta teknik eleman gerektiği hesaplanmaktadır.

user
KESİTLER

İçmesuyu arıtma tesisinde bulunan tüm ünitelere ait, plan ve kesitlerinin boyutlandırılmış ölçeksiz kroki çizimlerinin anında görülebileceği dinamik bölümdür.

user
AUTOCAD ÇİZİM

Atp2.2procad versiyonunda bulunan,İçmesuyu arıtma tesisindeki tüm üniteler ile genel yerleşim ve P&ID diyagramlarının otomatik olarak autocad'e ölçekli çizim yaptırıldığı bölümdür. Çizimler her versiyonda geliştirilmektedir.

user
STATİK BETONARME

Atp2.2procad versiyonunda bulunan,İçmesuyu Arıtma tesisindeki ünitelerin statik-betonarme hesaplarının yapıldığı vede tüm metraj ve maliyetlerinin bu hesaplamalara göre yapılmış olduğu bölümdür.

user
FİZİKSEL KİMYASAL UYGUNLUK

Atp2.2procad programı sistem bölümünde girilen fiziksel ve kimyasal parametrelere göre standart değerli karşılaştırır ve kullanıcıyı hangi parametrelerin giderilmesi konusunda uyarır. Bu bölümde kırmızı ve yeşil renklendirmeler ile uygunluk değerlerinin görüleceği bölümdür..

user
KİMYASAL PARAMETRE GİDERİM

Fiziksel ve Kimyasal uygunluk bölümünde belirtilmiş olan giderilmesi gereken parametrelerin görüldüğü vede ona göre kullanıcı tarafından parametre giderim onayının verildiği bölümdür.Program bu tercihlere göre proses hesaplamalarını ve modellemesini otomatik yapacaktır.

user
ÜNİTE BAZLI TAHMİNİ BÜTÇE

Ünite bazlı tahmini bütçe bölümünde, kullanıcı istediği ünitelerin tahmini bütçesini görme inkanına sahiptir.İçmesuyu arıtma tesisinde istemediği üniteyi çıkararak işin tahmini bütçesinin ne olacağını bu bölümde görülebilir.

user
NAKLİYE MESAFELERİ

Atp2.2procad programının en güzel özelliklerinden biridir. İnşaat maliyet hesaplarında kullanılmak üzere tesis inşaatında kullanılacak olan kum, çimento, demir, tuğla, kiremit vs gibi malzemelerin nakliye mesafelerinin girildiği vede daha gerçekçi maliyet hesaplamalarının yapıldığı bölümdür.

user
OPEX / İŞLETME DEĞERLERİ

Atp2.2procad programı tesisin kullanıcı tarafından belirlenen işletme süresine göre tüm işletme maliyetlerini ( opex değerlerini ) otomatik olarak çıkarır. İşletme sırasında kullanılacak olan parametreleri program kendisi belirlediği gibi ayrıca kullanıcıya bunlar üstünde değişiklik yapma imkanını veren dinamik bir bölümdür.

user
CAPEX / İLK MALİYET DEĞERLERİ

Atp2.2procad programı,proses hesaplamaları sonucunda belirlediği kesit ve boyutlara göre tüm tesisin CAPEX İlk maliyet değerlerini güncel fiyatlara göre çıkarır. Bu bölümde bunlara ait detaylı bilgi ve çıktı alma imkanına sahip olunmaktadır.

Bültenler için Kayıt ol

Doğrudan gelen kutunuza gönderilen en son haberleri, etkinlikleri ve özel teklifleri almak için e-posta adresinizi girin.