.

ATP3.3PROCAD vr2019

Atp3.3 PROCAD Denizsuyu Arıtma Tesisi Tasarım Programı , Tasarım ,Modelleme, Tahmini Bütçe ve Maliyeti ile ilgili tüm hesap ve planlama ihtiyaçları için, zaman kazandıran entegre bir çözümdür. Pratik kullanım, otomatik hesaplama ve AutoCAD Otomatik çizim sayesinde, planlama zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar.Programa hamsu debi ve kimyasal parametrelerini girmeniz, atıksu arıtma tesisinin tüm proses hesaplarını, modellemesini, tahmini bütçesini, metrajlarını, maliyet değerlerini, autocad'e otomatik çizim yapılması ve statik betonarme hesaplarını yapmanıza yeterli olacaktır.Ayrıca tesisin CAPEX ve OPEX değerlerini detaylı metrajları ile alma imkanına sahip olabilirsiniz. Atp3.3PRO ile Atp3.3PROCAD versiyonlarının arasındaki fark, AutoCAD'e otomatik çizim ve Statik - Betonarme hesap modülünün CAD versiyonlarında bulunmasıdır.

Free HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
Atp3.3procad

Pratik Menüler

Denizsuyu arıtma tesisi tasarımına başlamak için, hamsu debi ve biyolojik kimyasal değerleri ile denizden su alma intek tercihlerinin programa girilmesi yeterlidir. ATP3.3 proCAD Denizsuyu Arıtma Tasarım ve Keşif programı , Proses hesaplamalarını GE denizsuyu proses hesapları sistemine göre yapmaktadır.Başlıca üniteler; Giriş yapısı İNTEK, Su alma ve terfi binası, Ön mikro filtrasyon, Hamsu tankları, Proses binası, UF membran, RO membran, RO cartridge filter, CIP, Cao, CO2, Klor ve flash tanki break tank, temizsu depoları, pompa binası gibi ünite tasarımlarından oluşmaktadır.

ATP3.3PROCAD

Menü Detay Açıklamaları

user
SİSTEM

Programın ana modüllerinden biridir.Denizsuyu arıtma tesisi fiziksel kimyasal özellikleri ve ekipman tercihlerinin yapıldığı modüldür.Bu bölümde; Debi tercih, Hamsu parametreleri, Denizden su alma tercihi, Ön filtre marka tercih, UF membran tip, RO Cartridge filter, RO Membran, Klor ünitesi seçim, CaO Ünitesi seçim, Boyutlandırma tercihi, İdari personel, CO2 ünite tercih, Opex-ENH-Vana tercih bölümleri bulunmaktadır.

user
VERİ

Denizsuyu arıtma tesisi hamsu Q Debi değerleri ile, Gelecekteki yıl,projenin yapıldığı yıl parametrelerinin girildiği bölümdür.

user
TAHMİNİ BÜTÇE

Denizsuyu arıtma tesisi proses hesaplamaları ve modelleme tercihi sonrasında oluşan boyutlara göre program tüm inşaat, mekanik, borulama, elektrik ve enstrumantasyon metrajlarını çıkararak, çev.bak. ilbank, dsi ve güncel yerli-AB piyasa fiyatlarına göre tesis tahmini bütçesinin çıkarıldığı bölümdür.

user
BOYUTLAR

Proses hesaplamaları ve modelleme tercihi sonrasında, denizsuyu arıtma tesisinin tüm B, L, H, D, boyutlarının görülebileceği ünitedir.

user
İCMAL

Denizsuyu arıtma tesisinin Capex-Opex değerleri yani, Tahmini Bütçe ve Maliyet değerleri ile, işletme değerlerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bölümdür. Ayrıca tesisin harcadığı enerji miktarı, inşaat süresi gibi detaylar bu bölümde bulunmaktadır.

user
PROSES HESAPLARI

Denizsuyu arıtma tesisi proses hesaplamaları GE ve iller bankası hesap sistemlerine göre yapılmaktadır.Bu hesaplamaları görebileceğiniz vede çıktı alabileceğiniz dinamik bölümdür.

user
MEKANİKLER

Denizsuyu arıtma tesisi proses hesaplamaları sonucunda vede kullanıcı tercihlerine göre kapasite, tip, miktar ve adetleri belirlenen mekanik ekipmanların, görülebileceği bölümdür. Mekanik ekipmanlar detaylı liste halinde sunulmaktadır. Eğer istenir ise kullanıcı tarafından istenen ekipman fiyatına müdahale etme imkanı bulunmaktadır.

user
BORULAMA

Denizsuyu arıtma tesisine ait tüm borulamalar, otomatik olarak hesaplanır vede yapılan boru cinsi tercihlerine göre Çap, Kalınlık, Metraj ve fiyatları belirlenir. Detaylı boru metraj ve fiyatlarının görülüp çıktı alınabileceği bölümdür.

user
ELEKTRİK

Denizsuyu arıtma tesisi elektrik hesaplamaları sonucunda Trafo, Jeneratör, MCC, PLC, Kuvvet ve Kumanda kablo cinsleri ile, dış iç aydınlatmalar, paratoner, CCTV, Scada, Topraklama, Enstrumantasyon, Kablo tava, gibi tüm elektrik enstruman metraj ve maliyetlerinin çıkarıldığı bölümdür.

user
İNŞAAT

Denizsuyu arıtma tesisi Kaba ve İnce inşaat metrajları, Malzeme metrajları, işçilik metrajları, Personel giderleri, Nakliye metrajları ve tahmini bütçesinin çıkarılmış olduğu bölümdür. İnşaat maliyetleri detaylı olarak verilmektedir.

user
GENEL DURUM

Denizsuyu arıtma tesisi Kullanıcının yapmış olduğu tercihlere göre oluşan tesisin genel durumunun görüldüğü ve çıktı alındığı bölümdür.

user
BOYUTLANDIRMA

Denizsuyu arıtma tesisi Boyutları program tarafından tamamen otomatik olarak yapıldığı gibi, istenir ise kullanıcı tarafından'da girilen boyutlara göre tüm tesisin proses hesapları yapılarak maliyet ve metrajları çıkarılabilir.Bu özellik sayesinde boyutları belli olan bir denizsuyu arıtma tesisinin, Tüm maliyet ve metrajlarını alma imkanına sahip olabilirsiniz.

user
MEKANİK TERCİH

Denizsuyu arıtma tesisinde bulunan tüm mekanik ekipmanlar program tarafından otomatik olarak belirlenmektedir.Bu hesaplamalarda program kullanıcıya mekanik ekipmanın tip, marka ve cins tercihlerini yapma imkanı sunmaktadır.

user
GRAFİKLER

Denizsuyu arıtma tesisi adam & saat değerleri hesaplanarak, işprogramı, işin süresi ve maliyet-tahmini bütçe grafiklerinin detaylı olarak görülebileceği bölümdür.Atpprocad programları sayesinde tesisin inşaat süresi ve ne kadar işçi usta teknik eleman gerektiği hesaplanmaktadır.

user
KESİTLER

Denizsuyu arıtma tesisinde bulunan tüm ünitelere ait, plan ve kesitlerinin boyutlandırılmış ölçeksiz kroki çizimlerinin anında görülebileceği dinamik bölümdür.

user
AUTOCAD ÇİZİM

Atp3.3procad versiyonunda bulunan,Denizsuyu arıtma tesisindeki tüm üniteler ile genel yerleşim ve P&ID diyagramlarının otomatik olarak autocad'e ölçekli çizim yaptırıldığı bölümdür. Çizimler her versiyonda geliştirilmektedir.

user
STATİK BETONARME

Atp3.3procad versiyonunda bulunan,Denizsuyu Arıtma tesisindeki ünitelerin statik-betonarme hesaplarının yapıldığı vede tüm metraj ve maliyetlerinin bu hesaplamalara göre yapılmış olduğu bölümdür.

user
FİZİKSEL KİMYASAL UYGUNLUK

Atp3.3procad programı sistem bölümünde girilen fiziksel ve kimyasal parametrelere göre standart değerli karşılaştırır ve kullanıcıyı hangi parametrelerin giderilmesi konusunda uyarır. Bu bölümde kırmızı ve yeşil renklendirmeler ile uygunluk değerlerinin görüleceği bölümdür..

user
ÜNİTE BAZLI TAHMİNİ BÜTÇE

Ünite bazlı tahmini bütçe bölümünde, kullanıcı istediği ünitelerin keşfini görme inkanına sahiptir.Denizsuyu arıtma tesisinde istemediği üniteyi çıkararak işin tahmini bütçesinin ne olacağını bu bölümde görülebilir.

user
NAKLİYE MESAFELERİ

Atp3.3procad programının en güzel özelliklerinden biridir. İnşaat maliyet hesaplarında kullanılmak üzere tesis inşaatında kullanılacak olan kum, çimento, demir, tuğla, kiremit vs gibi malzemelerin nakliye mesafelerinin girildiği vede daha gerçekçi maliyet hesaplamalarının yapıldığı bölümdür.

user
OPEX / İŞLETME DEĞERLERİ

Atp3.3procad programı tesisin kullanıcı tarafından belirlenen işletme süresine göre tüm işletme maliyetlerini ( opex değerlerini ) otomatik olarak çıkarır. İşletme sırasında kullanılacak olan parametreleri program kendisi belirlediği gibi ayrıca kullanıcıya bunlar üstünde değişiklik yapma imkanını veren dinamik bir bölümdür.

user
CAPEX / İLK MALİYET DEĞERLERİ

Atp3.3procad programı,proses hesaplamaları sonucunda belirlediği kesit ve boyutlara göre tüm tesisin CAPEX İlk maliyet değerlerini güncel fiyatlara göre çıkarır. Bu bölümde bunlara ait detaylı bilgi ve çıktı alma imkanına sahip olunmaktadır.

Bültenler için Kayıt ol

Doğrudan gelen kutunuza gönderilen en son haberleri, etkinlikleri ve özel teklifleri almak için e-posta adresinizi girin.