.

ATP4.5PROCAD vr2019

Atp4.5procad programı, Beton + Çelik sistem paket arıtma tesisi tasarım, modelleme, maliyet, metraj ve autoCad'e otomatik çizim programıdır. Hamsu verilerinin programa girilmesi vede kullanıcı mekanik , elektrik ekipman tercihlerini yapması ile Ardaşık Kesikli Reaktör sisteminde proses hesaplamaları sonucunda oluşan boyutlar, mekanik ve borulama kesit ve cinsleri ile tüm metraj, tahmini bütçe ve autocad'e otomatik çizim programıdır.Klasik ve MBR sistemi çözümleri ile Beton ve Çelik paket arıtma tercihi bulunmaktadır.

Free HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
Atp4.5procad

Pratik Menüler

Atp4.5 proCAD; Proses hesaplamalarını, paket arıtma yöntemlerinden günümüzde en yaygın kullanılan "Ardaşık Kesikli Reaktör" sisteminde çözümlemesini yapmaktadır. Atp4.5 Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Programı, Hesaplamaları yapması için gerekli tercihler yapıldıktan sonra, tasarımı yapılacak olan tesis , fabrika veya yerleşim alanının evsel atıksu değerleri veri giriş bölümünde girilerek tüm hesaplamalar, tasarım ve metrajlar otomatik olarak yapılır.

ATP4.5PROCAD

Menü Detay Açıklamaları

user
VERİ

Paket arıtma tesisi yapılacak, sistemin atıksu Q Debi, AKM, BOI5, Azot değerlerinin girildiği bölümdür

user
TAHMİNİ BÜTÇE

Paket arıtma tesisi proses hesaplamaları ve modelleme tercihi sonrasında oluşan boyutlara göre program tüm inşaat, mekanik, borulama, elektrik ve enstrumantasyon metrajlarını çıkararak, çev.bak. ilbank, dsi ve güncel yerli-AB piyasa fiyatlarına göre tesis tahmini bütçesinin çıkarıldığı bölümdür.

user
BOYUTLAR

Proses hesaplamaları ve modelleme tercihi sonrasında, paket arıtma tesisinin tüm B, L, H, D, boyutlarının görülebileceği ünitedir.

user
İCMAL

Paket arıtma tesisinin Capex-Opex değerleri yani, Tahmini Bütçe ve Maliyet değerleri ile, işletme değerlerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bölümdür. Ayrıca tesisin harcadığı enerji miktarı, inşaat süresi gibi detaylar bu bölümde bulunmaktadır.

user
PROSES HESAPLARI

Paket arıtma tesisi proses hesaplamaları Ardaşık Kesikli Reaktör hesap sistemlerine göre yapılmaktadır.Bu hesaplamaları görebileceğiniz vede çıktı alabileceğiniz dinamik bölümdür.

user
MEKANİKLER

Paket arıtma tesisi proses hesaplamaları sonucunda vede kullanıcı tercihlerine göre kapasite, tip, miktar ve adetleri belirlenen mekanik ekipmanların, görülebileceği bölümdür. Mekanik ekipmanlar detaylı liste halinde sunulmaktadır. Eğer istenir ise kullanıcı tarafından istenen ekipman fiyatına müdahale etme imkanı bulunmaktadır.

user
BORULAMA

Paket arıtma tesisine ait tüm borulamalar, otomatik olarak hesaplanır vede yapılan boru cinsi tercihlerine göre Çap, Kalınlık, Metraj ve fiyatları belirlenir. Detaylı boru metraj ve fiyatlarının görülüp çıktı alınabileceği bölümdür.

user
ELEKTRİK

Paket arıtma tesisi elektrik hesaplamaları sonucunda Trafo, Jeneratör, MCC, PLC, Kuvvet ve Kumanda kablo cinsleri ile, dış iç aydınlatmalar, paratoner, CCTV, Scada, Topraklama, Enstrumantasyon, Kablo tava, gibi tüm elektrik enstruman metraj ve maliyetlerinin çıkarıldığı bölümdür.

user
İNŞAAT

Paket arıtma tesisi Kaba ve İnce inşaat metrajları, Malzeme metrajları, işçilik metrajları, Personel giderleri, Nakliye metrajları ve maliyetinin çıkarılmış olduğu bölümdür. İnşaat maliyetleri detaylı olarak verilmektedir.

user
GENEL DURUM

Paket arıtma tesisi Kullanıcının yapmış olduğu tercihlere göre oluşan tesisin genel durumunun görüldüğü ve çıktı alındığı bölümdür.

user
P & I DİYAGRAMI

Paket arıtma tesisine ait akış diyagramı ve ekipman tip kapasite ve miktarlarının belirtildiği P&I Diyagramı.

user
KESİTLER

Paket arıtma tesisine ait, plan ve kesitlerinin boyutlandırılmış ölçeksiz kroki çizimlerinin anında görülebileceği dinamik bölümdür.

Bültenler için Kayıt ol

Doğrudan gelen kutunuza gönderilen en son haberleri, etkinlikleri ve özel teklifleri almak için e-posta adresinizi girin.